Partner im RedaktionsNetzwerk Deutschland
Radio Logo
De stream van het station begint in null second(en).
Luister naar Podcast of HOPE in de app
Luister naar Podcast of HOPE in de app
(171.489)
Favorieten opslaan
Wekker
Slaaptimer
Favorieten opslaan
Wekker
Slaaptimer

Podcast of HOPE

Podcast Podcast of HOPE
Podcast Podcast of HOPE

Podcast of HOPE

HOPE XXL
toevoegen
In de Podcast of HOPE ontvangen wij gasten met wie wij in gesprek gaan over geluk. Hoe ervaren zij zelf geluk en op welke wijze dragen zij bij aan een gelukkige... Meer
In de Podcast of HOPE ontvangen wij gasten met wie wij in gesprek gaan over geluk. Hoe ervaren zij zelf geluk en op welke wijze dragen zij bij aan een gelukkige... Meer

Beschikbare afleveringen

5 van 101
 • #101 - Ron van Es
  Ron van Es is een veelzijdig mentor, spreker, producent en film-, podcast- en televisiemaker. Hij richt zich met name op verdiepend leiderschap in je leven en je werk. Ron is eveneens oprichter van de ‘School for Purpose Leadership’. Hij is schrijver van de boeken ‘De volgende stap’, ‘Ertoe Doen’ en ‘Zie naar jou om’. In zijn column in ‘De Optimist’ gaat Ron op zoek naar de reden van ons bestaan. In de podcast legt Ron uit dat hij geen fan is van het woord “geluk”. Hij kiest liever voor het woord “welzijn”. Volgens Ron impliceert het woord welzijn meer over wie je van binnen bent en welke betekenis je wilt geven aan je leven. We hebben het over de piramide van Maslow en de betekenis hiervan. Ron legt uit dat we de ander nodig hebben als we een betekenisvol leven willen leiden. Hij vertelt dat we tegenwoordig als mensen, als inwoners niet meer door de overheid gezien worden. Ook de globalisatie zorgt hiervoor. Ron noemt voorbeelden van dingen die we kunnen veranderen om deze ontwikkeling te keren. We hebben het over werkgevers en hoe zij kunnen zorgen voor een cultuur waar de werknemers zich meer betrokken tot voelen. Volgens Ron gaan de bedrijven die niet nadenken over hun "purpose" het niet redden in de toekomst. Hij legt uit dat flexibiliteit, in tegenstelling tot wat mensen vaak denken, niet bijdraagt tot verbinding maar voor extra stress. Volgens Ron zorgt het neoliberale beleid van het kabinet voor veel toekomstige problemen. Toch is hij optimistisch over de toekomst omdat er zoveel crisis is en crisis zorgt, zoals zo vaak, voor beweging. Ron legt uit dat we als mensen eigenlijk niet geschikt zijn om te globaliseren, maar beter gedijen in kleine gemeenschappen. We hebben het samen over de tussenruimte, wat volgens Ron de periode is waar we nu inzitten. Dit is een periode van strijd, omdat we uit een periode van stress komen. We moeten volgens hem vooruit, omdat we niet meer terug kunnen naar de tijd waar we uitkomen. Ron ziet tekenen van hoop. Volgens hem is het prioriteit dat we met elkaar in gesprek gaan en praten over de problemen die er zijn en hoe we die moeten oplossen. Vervolgens moeten we het dan ook gaan doen, anders voelen mensen zich weer niet gezien. Hij legt uit dat er een grote onderstroom is in de samenleving. Deze onderstromen gaan er volgens hem voor zorgen dat er belangrijke veranderingen doorgevoerd gaan worden in de samenleving op heel veel verschillende vlakken. Ron legt uit welke formule hij heeft bedacht om je missie in het leven te vinden. Wij hebben het over het schoolsysteem en over de verkeerde vragen die we jongeren stellen, waardoor we ze onvoldoende helpen om hun richting in het leven te vinden. We hebben het erover hoe in BV Nederland de instellingen steeds meer als bedrijf worden gerund. Volgens Ron willen de mensen geen onderdeel meer zijn van een bedrijf, maar van een gemeenschap. We zullen dan meer gaan praten over wat ons bindt in plaats van dat we het telkens hebben over wat ons anders maakt. Als laatste vertelt Ron een mooi oud Grieks verhaal dat verband houdt met de steen die hij naar de opname heeft meegenomen.Algemeen: Iedere zondagochtend komt er een nieuwe aflevering online van de Podcast of Hope, die je kunt beluisteren op Spotify, Apple Podcasts en Google Podcasts of bekijken op YouTube en onze site
 • #100 - Laurentien van Oranje
  Prinses Laurentien van Oranje-Nassau is getrouwd met Prins Constantijn, de jongste broer van Koning Willem-Alexander. Samen hebben ze drie kinderen. Prinses Laurentien staat bekend om haar actieve betrokkenheid bij verschillende maatschappelijke vraagstukken en om haar inzet voor het bevorderen van geletterdheid en leesvaardigheid. Ze heeft een indrukwekkend academisch parcours afgelegd, met diverse studies aan de Universiteiten van Groningen, Londen en Californië – Berkeley. Via haar stichting ‘Number 5 foundation’ zet prinses Laurentien zich in voor een rechtvaardige en duurzame samenleving en richt ze zich op verschillende complexe maatschappelijke vraagstukken als digitale inclusie, taalverwerving en -ontwikkeling, de kinderopvangtoeslagaffaire, kinderen in armoede en een rechtvaardige energietransitie. In deze honderdste aflevering van de Podcast of HOPE legt prinses Laurentien uit dat geluk voor haar eigenlijk iets ontastbaars is. Ze legt uit dat, voor haar zelf, geld verdienen nooit een doel is geweest. Laurentien zegt het meest te genieten van de reis naar de doelen die ze stelt. Ze legt uit dat we allemaal sociale wezens zijn en dat er af en toe mensen nodig zijn die zeggen "kom laten we het samendoen". Het is voor haar essentieel dat, als je je richt op een doelgroep, je deze doelgroep actief betrekt in het proces. Ze legt uit dat het mooie van kinderen is, dat ze zo dicht bij zichzelf blijven en een nieuwsgierige blik hebben. Voor haar staat verwondering dan ook erg dicht bij geluk. Ze vertelt over de kinderen die de dupe zijn geworden in de kinderopvangtoeslagaffaire. Ze legt uit dat ze hier zelf heel veel van heeft geleerd. Door te luisteren zonder te zeggen "ik weet wat je voelt", want dat weet je gewoon niet. Volgens prinses Laurentien zijn we als maatschappij niet ingericht op het “niet-weten”. We denken het allemaal wel te weten, maar je mist dan de nederigheid die nodig is om problemen echt goed met een verse blik aan te pakken. Prinses Laurentien legt uit waarom ze niet zo dol is op het woord participatie. Het impliceert dat je je dan toch weer moet schikken in de regels die anderen hebben opgesteld. We hebben het samen over vertrouwen. Prinses Laurentien legt uit dat zij altijd vanuit vertrouwen handelt. Zij komt in het werk wel mensen tegen die niemand meer vertrouwen. In dat geval moet je heel voorzichtig te werk gaan om dat vertrouwen weer te herstellen. We leven niet in een perfecte wereld, maar eigenlijk kan je volgens haar toch niet anders dan altijd te handelen uit vertrouwen. We hebben het weer over geluk en hoe dat in jezelf zit, maar dat het tegelijkertijd die stip is die aan de horizon staat. Prinses Laurentien legt uit hoe ze zichzelf heeft leren kennen en een balans heeft weten te vinden in hetgeen ze allemaal doet. We hebben het over taalverwerving, dat eigenlijk al in de buik begint en duurt totdat je twee jaar oud bent. Prinses Laurentien legt uit dat veel ouders niet weten dat ze in die periode in de actieve modes moeten komen om te voorkomen dat de kinderen op latere leeftijd een (taal)achterstand oplopen en mogelijk zelfs laaggeletterd worden. Ze zegt dat we onvoldoende het belang van praten beseffen. We kunnen dus zelf veel problemen op latere leeftijd voorkomen en geluk bevorderen bij onze kinderen door bewust met hen te praten. We hebben het verder met Prinses Laurentien over de digitalisering en of dit volgens haar een vloek of zegen is. Volgens haar moeten we in deze tijd wel zorgen dat we in onze eigen omgeving echte contacten hebben die ons helpen te ontdekken wat onze ware identiteit is. Algemeen: Iedere zondagochtend komt er een nieuwe aflevering online van de Podcast of Hope, die je kunt beluisteren op Spotify, Apple Podcasts en Google Podcasts of bekijken op
  28-5-2023
  51:27
 • #99 - Hedy d'Ancona
  Hedy d'Ancona had een indrukwekkende politieke carrière en bekleedde verschillende ministeriële functies in Nederland. Zo was Hedy staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en zat ze tien jaar in het Europees Parlement. Daarnaast is Hedy een van de oprichtsters van het feministisch maandblad Opzij. Ze voerde als activiste campagne voor de seksuele en reproductieve gezondheid van vrouwen, de promotie van vrouwen in leidinggevende posities en de uitbanning van discriminatie op grond van geslacht. Hedy maakte zich bovendien sterk voor kunst en cultuur en was onder meer voorzitter van het Amsterdams Fonds voor de Kunst. Gedurende haar hele carrière ontving ze talloze onderscheidingen en erkenning voor haar toewijding en werk. In de podcast vertelt Hedy dat ze in het leven vaak stil staat bij geluk. Ze is gelukkig, maar ze snapt dat het ook heel teer is. Volgens haar komen momenten van intens geluk slechts zelden voor. Ze is haar zeer goed bewust dat geluk ook zo maar op kan houden, dus de kwetsbaarheid van geluk zorgt ervoor dat ze van de geluksmomentjes extra kan genieten. Het zijn volgens Hedy de omstandigheden die vaak bepalen of je wel dan niet gelukkig bent, maar het geluksgevoel zelf is een hele persoonlijke ervaring. Hedy vertelt dat ze van Joodse afkomst en van voor de oorlog is, waarin ze veel mensen heeft verloren. Het feit dat ze het heeft overleefd maakt dat ze het als een soort van plicht ervaart om ook maximaal van het leven te genieten. We hebben het over de oorlog in de Oekraïne en de klimaatproblemen. Hedy vindt het erg naar dat de jonge generatie met deze angstige problemen wordt geconfronteerd. We hebben het eveneens over de migratieproblemen en de beschamende wijze hoe wij als Nederland hiermee omgaan. Ze vindt al deze situaties bedreigend voor de generatie die na haar komt. Ze is echter overall toch optimistisch omdat ze frequent met jongeren praat die veel lichter tegen al die problemen aankijken en vertrouwen hebben dat er wel oplossingen voor gaan komen. We hebben het over haar zorg dat de overhoud wordt gewantrouwd. Volgens haar is het de overheid zelf die hiervoor heeft gezorgd. Hedy zegt dat mensen in het algemeen zoeken naar stabiliteit, waardoor de meeste kiezers het wel goed vinden zoals het nu is. Daardoor verandert er ook niet zo veel. Hedy vindt dat de overheid niet verantwoordelijk voor het geluk van de inwoners. De overheid is er volgens haar wel om de omstandigheden te creëren die ervoor zorgen dat de mensen zoveel mogelijk gelijke kansen hebben op een goed leven. Ze vertelt het verhaal van haar eigen jeugd en hoe dankbaar ze was dat ze mocht studeren en kinderen mocht krijgen. Het is mooi dat je in een land leeft waar dat alles voor iedereen mogelijk is, ook al heb je weinig geld. Vrijheid is voor Hedy een groot goed, dat is ook de reden dat ze zich haar hele leven als activiste en politica heeft ingezet voor de rechten van de vrouw. Hedy vertelt over haar carrière en hoe het politieke landschap door de jaren heen is veranderd. Ze vertelt dat ze des duivels kan zijn als ze ziet hoe sommige vrouwelijke politica worden bedreigd en hoe er wordt gereageerd op seksuele intimidatie. We hebben het ook over de loonkloof. Ze vertelt dat ze blij is dat er nu eindelijk wetgeving op handen is om dit aan te pakken. Hedy haalt twee boekjes aan die ze heeft geschreven met de titel ‘Vrolijk verval’ en ‘Kouwe kermis’ die gaan over de emancipatie van ouderen. Ze ziet gelukkig om zich heen dat steeds meer ouderen mee blijven doen in de samenleving. Ze legt uit wat het verband is tussen haar strijd voor de emancipatie...
  21-5-2023
  48:28
 • #98 - Jan Geurtz (2)
  Jan Geurtz is een Nederlandse schrijver, leraar en spreker op het gebied van spiritualiteit en zelfontwikkeling. Hij heeft verschillende boeken geschreven, waaronder "De Opluchting" en "Verslaafd aan Liefde", die beide populair zijn geworden in Nederland. Jan beschrijft in zijn werk hoe mensen kunnen ontsnappen aan het lijden dat wordt veroorzaakt door de geest, door zich te richten op bewustzijn en meditatie. Hij heeft ook kritiek geuit op de westerse cultuur van materialisme en consumptie. Jan heeft een achtergrond in boeddhistische filosofie en meditatie en heeft zijn kennis uitgebreid met invloeden uit andere spirituele tradities. Hij geeft regelmatig workshops en lezingen over onderwerpen zoals mindfulness, zelfontwikkeling en relaties. In deze tweedelige podcast zegt Jan dat hij in het dagelijkse leven niet echt met geluk bezig is omdat hij gewoon gelukkig is. Het is dan niet zo nodig om daarmee bezig te zijn. Volgens Jan hebben we vanuit onze jeugd een verkeerd zelfbeeld opgebouwd en een foutief idee over hoe we gelukkig kunnen worden. Jan zegt dat we de neiging hebben om, als we eenmaal gelukkig zijn, het weer te verknallen. Vervolgens proberen we zo snel mogelijk weer van ons lijden af te komen. Jan legt uit dat we ons onterecht met ons lichaam identificeren, maar dat we niet zijn die we denken dat we zijn. Volgens Jan zijn we ons gewaarzijn. We zijn verslaafd aan ons aangeleerde zelfbeeld. Deze verslaving zal, net als iedere andere verslaving, ons uiteindelijk ongelukkig maken. Volgens Jan is ons ego en de identificatie met ons zelfbeeld de oorzaak van ons lijden. Hij legt uit hoe we van jongs af aan werken aan de ontwikkeling van ons zelfbeeld en ons ego. In de volwassen toestand kan het ego allerlei ellende toebrengen. Bij de meesten mensen ontstaat er op latere leeftijd een ontwikkelingsfase omdat we het ego gaan herkennen. We zien dan ook dat het ego contraeffectief werkt. Via trainingen en therapie kun je tools ontwikkelen om hiermee om te gaan. We leren dan onze angsten niet uit de weg, maar juist aan te gaan. Je komt er vervolgens achter dat je niet de speler bent in het toneelstuk van je leven, maar de aanschouwer ervan. We hebben het samen over spiritualiteit en hoe je hier op een "wetenschappelijke wijze" mee moet omgaan. Het is belangrijk dat je een onderzoekende houding aanneemt als je met spiritualiteit bezig bent. Je moet telkens zelf uitzoeken wat waar is en wat slechts een verhaal. Het vereist enige training om er achter te komen wat datgene is dat ons denken waarneemt. De waarnemer staat midden in het leven, dus ook het lichaam is een ervaring. Je bent je lichaam dus niet. Je hoeft hier niet de hele dag mee bezig te zijn, maar dit inzicht kan je enorm helpen als je lijdt. Volgens Jan kan alleen het ego lijden ervaren. Lijden is de pijn ervaren en het tegelijkertijd niet willen ervaren. Het denken gaat dan, als een soort van overdrive, in verzet. Het vergt nogal wat oefening om op die momenten je niet de identificeren met dat gevoel. Het verzet tegen het gevoel zorgt voor het lijden. Door dat te doorzien wordt het lijden verlicht en kan het verdwijnen. Jan legt uit wat het verschil is tussen fysieke pijn en pijn door lijden. Wij hebben het verder over de verschillende soorten meditaties. Jan legt uit hoe liefde zich verstaat tot het ego. We hebben het erover hoe het ego zich vastklemt aan de liefde, maar dat dit ook voor ernstige problemen kan leiden. Hij noemt een paar voorbeelden over hoe liefdesrelaties zich vaak ontwikkelen. We hebben het ook over polyamorie en hoe dit zich verhoudt tot je ego. Jan legt uit hoe spiritualiteit je kan helpen om te herkennen hoe de werkelijkhe...
  14-5-2023
  34:52
 • #97 - Jan Geurtz (1)
  Jan Geurtz is een Nederlandse schrijver, leraar en spreker op het gebied van spiritualiteit en zelfontwikkeling. Hij heeft verschillende boeken geschreven, waaronder "De Opluchting" en "Verslaafd aan Liefde", die beide populair zijn geworden in Nederland. Jan beschrijft in zijn werk hoe mensen kunnen ontsnappen aan het lijden dat wordt veroorzaakt door de geest, door zich te richten op bewustzijn en meditatie. Hij heeft ook kritiek geuit op de westerse cultuur van materialisme en consumptie. Jan heeft een achtergrond in boeddhistische filosofie en meditatie en heeft zijn kennis uitgebreid met invloeden uit andere spirituele tradities. Hij geeft regelmatig workshops en lezingen over onderwerpen zoals mindfulness, zelfontwikkeling en relaties. In deze tweedelige podcast zegt Jan dat hij in het dagelijkse leven niet echt met geluk bezig is omdat hij gewoon gelukkig is. Het is dan niet zo nodig om daarmee bezig te zijn. Volgens Jan hebben we vanuit onze jeugd een verkeerd zelfbeeld opgebouwd en een foutief idee over hoe we gelukkig kunnen worden. Jan zegt dat we de neiging hebben om, als we eenmaal gelukkig zijn, het weer te verknallen. Vervolgens proberen we zo snel mogelijk weer van ons lijden af te komen. Jan legt uit dat we ons onterecht met ons lichaam identificeren, maar dat we niet zijn die we denken dat we zijn. Volgens Jan zijn we ons gewaarzijn. We zijn verslaafd aan ons aangeleerde zelfbeeld. Deze verslaving zal, net als iedere andere verslaving, ons uiteindelijk ongelukkig maken. Volgens Jan is ons ego en de identificatie met ons zelfbeeld de oorzaak van ons lijden. Hij legt uit hoe we van jongs af aan werken aan de ontwikkeling van ons zelfbeeld en ons ego. In de volwassen toestand kan het ego allerlei ellende toebrengen. Bij de meesten mensen ontstaat er op latere leeftijd een ontwikkelingsfase omdat we het ego gaan herkennen. We zien dan ook dat het ego contraeffectief werkt. Via trainingen en therapie kun je tools ontwikkelen om hiermee om te gaan. We leren dan onze angsten niet uit de weg, maar juist aan te gaan. Je komt er vervolgens achter dat je niet de speler bent in het toneelstuk van je leven, maar de aanschouwer ervan. We hebben het samen over spiritualiteit en hoe je hier op een "wetenschappelijke wijze" mee moet omgaan. Het is belangrijk dat je een onderzoekende houding aanneemt als je met spiritualiteit bezig bent. Je moet telkens zelf uitzoeken wat waar is en wat slechts een verhaal. Het vereist enige training om er achter te komen wat datgene is dat ons denken waarneemt. De waarnemer staat midden in het leven, dus ook het lichaam is een ervaring. Je bent je lichaam dus niet. Je hoeft hier niet de hele dag mee bezig te zijn, maar dit inzicht kan je enorm helpen als je lijdt. Volgens Jan kan alleen het ego lijden ervaren. Lijden is de pijn ervaren en het tegelijkertijd niet willen ervaren. Het denken gaat dan, als een soort van overdrive, in verzet. Het vergt nogal wat oefening om op die momenten je niet de identificeren met dat gevoel. Het verzet tegen het gevoel zorgt voor het lijden. Door dat te doorzien wordt het lijden verlicht en kan het verdwijnen. Jan legt uit wat het verschil is tussen fysieke pijn en pijn door lijden. Wij hebben het verder over de verschillende soorten meditaties. Jan legt uit hoe liefde zich verstaat tot het ego. We hebben het erover hoe het ego zich vastklemt aan de liefde, maar dat dit ook voor ernstige problemen kan leiden. Hij noemt een paar voorbeelden over hoe liefdesrelaties zich vaak ontwikkelen. We hebben het ook over polyamorie en hoe dit zich verhoudt tot je ego. Jan legt uit hoe spiritualiteit je kan helpen om te herkennen hoe de werkelijkhe...
  7-5-2023
  45:40

Meer Zaken en persoonlijke financiën podcasts

Over Podcast of HOPE

In de Podcast of HOPE ontvangen wij gasten met wie wij in gesprek gaan over geluk. Hoe ervaren zij zelf geluk en op welke wijze dragen zij bij aan een gelukkiger bestaan voor anderen.


Missie: De wereld waarin we leven biedt nog geen gelijke kansen. Voldoende eten en drinken, een adequate opleiding, goede gezondheidszorg, vrede en geluk is niet voor iedereen weggelegd. Maar stap voor stap wordt het beteren zijn we op weg naar een oktopische samenleving, waarin iedereen zijn of haar leven als goed kan beschouwen. Het is een lange reis, maar we zijn op weg…


Podcast of HOPE, moving towards Happiness

Podcast website

Luister naar Podcast of HOPE, Futuregarden – für dein berufliches Wachstum en vele andere stations van over de hele wereld met de radio.net-app

Podcast of HOPE

Podcast of HOPE

Download nu gratis en luister gemakkelijk naar radio.

Google Play StoreApp Store