Powered by RND
Luister naar Fluent Fiction - Dutch in de app
Luister naar Fluent Fiction - Dutch in de app
(2.067)(250 021)
Favorieten opslaan
Wekker
Slaaptimer
Favorieten opslaan
Wekker
Slaaptimer
HomePodcastsOnderwijs
Fluent Fiction - Dutch

Fluent Fiction - Dutch

Podcast Fluent Fiction - Dutch
Podcast Fluent Fiction - Dutch

Fluent Fiction - Dutch

FluentFiction.org
toevoegen
Are you ready to supercharge your Dutch listening comprehension? Our podcast is the perfect tool for you.Studies show that the key to mastering a second languag...
Meer
Are you ready to supercharge your Dutch listening comprehension? Our podcast is the perfect tool for you.Studies show that the key to mastering a second languag...
Meer

Beschikbare afleveringen

5 van 89
 • A Rainy Day in Amsterdam: Finding Love in the Storm
  Fluent Fiction - Dutch: A Rainy Day in Amsterdam: Finding Love in the Storm Find the full episode transcript, vocabulary words, and more:fluentfiction.org/a-rainy-day-in-amsterdam-finding-love-in-the-storm Story Transcript:Nl: Het was een frisse ochtend in Amsterdam toen Jan en Sofie besloten om een fietstocht langs de grachten te maken.En: It was a cool morning in Amsterdam when Jan and Sofie decided to take a bike ride along the canals.Nl: De zon scheen helder aan de hemel en er was geen wolkje te bekennen.En: The sun shone brightly in the sky and there was not a cloud in sight.Nl: Ze genoten van de glinstering van het water en de prachtige architectuur om hen heen.En: They enjoyed the sparkle of the water and the beautiful architecture around them.Nl: Het leek de perfecte dag te worden.En: It seemed to be the perfect day.Nl: Maar plotseling begon de lucht te betrekken en donkere wolken trokken snel naderbij.En: But suddenly the sky began to cloud over and dark clouds were rapidly approaching.Nl: Voordat ze het wisten, begon het te regenen.En: Before they knew it, it started to rain.Nl: Eerst waren het slechts een paar druppels, maar al snel veranderde het in een stortbui.En: At first it was just a few drops, but it soon turned into a downpour.Nl: Jan en Sofie wisten niet wat ze moesten doen.En: Jan and Sofie didn't know what to do.Nl: Ze probeerden zo snel mogelijk een schuilplaats te vinden, maar alle cafés en winkels waren nog gesloten.En: They tried to find shelter as quickly as possible, but all cafes and shops were still closed.Nl: Met hun paraplu's in de aanslag fietsten ze verwoed door de straten, maar de regen leek hen altijd een stap voor te zijn.En: With their umbrellas at the ready, they cycled frantically through the streets, but the rain always seemed to be one step ahead of them.Nl: Het water stroomde over hun gezichten en hun kleren waren doorweekt.En: The water flowed down their faces and their clothes were soaked.Nl: Ze voelden zich als verzopen katten.En: They felt like drowned cats.Nl: Na een tijdje reden ze langs een kleine brug en zagen dat er ruimte was om eronder te schuilen.En: After a while they drove past a small bridge and saw that there was room to take shelter under it.Nl: Ze sprongen van hun fietsen af en renden er naartoe.En: They jumped off their bikes and ran towards it.Nl: Het was klein, maar het bood genoeg beschutting tegen de regen.En: It was small, but it provided enough shelter from the rain.Nl: Terwijl ze daar stonden, onder de brug, begonnen ze te lachen.En: As they stood there, under the bridge, they started laughing.Nl: Het was absurd dat ze zoveel moeite hadden moeten doen om een beetje droog te blijven in een stad die bekend stond om zijn regen.En: It was absurd that they had had to go to such lengths to stay somewhat dry in a city known for its rain.Nl: Ze openden hun paraplu's en deden hun best om zichzelf te beschermen, zelfs als het niet echt nodig was.En: They opened their umbrellas and did their best to protect themselves, even when it wasn't really necessary.Nl: De regen viel onophoudelijk neer en het geluid van de druppels op het brugdek klonk als een symfonie om hen heen.En: The rain fell continuously and the sound of the drops on the bridge deck sounded like a symphony around them.Nl: Ze gaven elkaar een knipoog en begonnen samen te dansen onder de paraplu's.En: They winked at each other and started dancing together under the umbrellas.Nl: Het maakte niet uit dat ze doorweekt waren, ze waren gelukkig.En: It didn't matter that they were soaked, they were happy.Nl: Na een tijdje hield de regen op.En: After a while the rain stopped.Nl: De wolken begonnen te breken en de zon knipoogde naar hen van achter de grijze lucht.En: The clouds began to part and the sun winked at them from behind the gray sky.Nl: Jan en Sofie keken elkaar aan en wisten dat het tijd was om verder te gaan.En: Jan and Sofie looked at each other and knew it was time to move on.Nl: Ze stapten op hun fietsen, nog steeds druipend van het water.En: They got on their bikes, still dripping with water.Nl: Maar deze keer waren ze niet gefrustreerd of boos.En: But this time they weren't frustrated or angry.Nl: Ze waren dankbaar.En: They were grateful.Nl: Dankbaar voor de onverwachte regenbui die hen samen had gebracht onder die kleine brug.En: Grateful for the unexpected rainstorm that had brought them together under that little bridge.Nl: Dankbaar voor de lachbuien die ze hadden gedeeld terwijl ze wanhopig probeerden droog te blijven.En: Grateful for the laughs they had shared as they desperately tried to stay dry.Nl: En dankbaar voor de schoonheid van hun stad, zelfs in de meest regenachtige momenten.En: And grateful for the beauty of their city, even in the rainiest moments.Nl: Terwijl ze wegreden, zagen ze hoe de regenplassen op de grachten glinsterden in het zonlicht.En: As they drove away, they saw the rain puddles on the canals glistening in the sunlight.Nl: Het was alsof de stad hen bedankte voor hun vrolijke gezelschap tijdens de regenbui.En: It was as if the city was thanking them for their cheerful company during the rainstorm.Nl: En zo gingen Jan en Sofie verder met hun fietstocht, hun harten vol van liefde voor elkaar en voor de stad die hen allebei zo dierbaar was.En: And so Jan and Sofie continued their bike ride, their hearts full of love for each other and for the city that was so dear to them both.Nl: Ze wisten dat ongeacht hoeveel regen er zou vallen, ze altijd een droge plek zouden vinden onder de beschutting van hun liefde.En: They knew that no matter how much rain fell, they would always find a dry place under the shelter of their love.Nl: En dat was genoeg om hen gelukkig te maken, zelfs op de natste dagen.En: And that was enough to make them happy, even on the wettest days. Vocabulary Words:It: Hetwas: wasa: eencool: frissemorning: ochtendin: inAmsterdam: Amsterdamwhen: toenJan: Janand: enSofie: Sofiedecided: beslotento: omtake: makena: eenbike: fietstochtride: ritalong: langsthe: decanals: grachtenThe: Hetsun: zonshone: scheenbrightly: heldersky: hemelthere: ernot: geencloud: wolkjein: tesight: bekennenThey: Ze
  21-9-2023
  15:44
 • Jan's Journey: From Marketer to Master Baker
  Fluent Fiction - Dutch: Jan's Journey: From Marketer to Master Baker Find the full episode transcript, vocabulary words, and more:fluentfiction.org/jans-journey-from-marketer-to-master-baker Story Transcript:Nl: In het bruisende hart van Amsterdam, waar de grachten kronkelden als levensaders, bevond zich Jan.En: In the bustling heart of Amsterdam, where the canals meandered like lifelines, Jan found himself.Nl: Een man van eenvoudige smaak, maar met grote dromen.En: A man of simple tastes, but with big dreams.Nl: Voor jaren leidde Jan een rustig leven als marketeer op een kantoor.En: For years, Jan led a quiet life as a marketer in an office.Nl: Maar diep van binnen voelde hij dat er iets ontbrak.En: But deep down he felt something was missing.Nl: Tot op een dag, toen zijn hart een onweerstaanbare roep volgde.En: Until one day, when his heart followed an irresistible call.Nl: Jan zat op zijn bureaustoel, omringd door stapels papieren en de constante geur van verschaalde koffie.En: Jan sat in his office chair, surrounded by piles of papers and the constant smell of stale coffee.Nl: Het monotone gezoem van de airconditioning vulde de ruimte terwijl hij staarde naar een foto van kleurrijke cupcakes op zijn computerscherm.En: The monotonous hum of the air conditioning filled the room as he stared at a picture of colorful cupcakes on his computer screen.Nl: Een onvervulde passie trok aan zijn hart, als een verse croissant die smeekte om te worden gegeten.En: An unfulfilled passion tugged at his heart, like a fresh croissant begging to be eaten.Nl: Besluitvaardigheid bliksemde door Jans ogen toen hij diezelfde dag zijn baas opzocht.En: Decisiveness flashed through Jan's eyes when he visited his boss that same day.Nl: Hij moest achterblijven en zijn collega's met een gebroken hart achterlaten, maar hij wist dat het tijd was voor verandering.En: He had to stay behind and leave his colleagues heartbroken, but he knew it was time for a change.Nl: Hij nam een hap adem en kondigde zijn vertrek aan.En: He took a breath and announced his departure.Nl: De verbazing en vragen in de ogen van zijn baas waren slechts een kleine belemmering op weg naar zijn bestemming.En: The surprise and questions in his boss's eyes were only a small obstacle on the way to his destination.Nl: Onverslagen door twijfel en koud van opwinding, wierp Jan zich in de drukte van de Albert Cuypmarkt.En: Undefeated by doubt and cold with excitement, Jan threw himself into the hustle and bustle of the Albert Cuyp market.Nl: Tussen de kleurrijke kraampjes vol geurige kruiden en verse groenten, werd hij verleid door de aroma's die uit een bakkerij opstegen.En: Among the colorful stalls full of fragrant herbs and fresh vegetables, he was seduced by the aromas wafting from a bakery.Nl: Het leek alsof de geur naar hem toe wuifde, een belofte van geluk en vervulling.En: It was as if the scent was waving towards him, a promise of happiness and fulfillment.Nl: Jan keek rond en raakte verzeild in gesprek met een oude bakker genaamd Opa Karel.En: Jan looked around and ended up talking to an old baker named Grandpa Karel.Nl: Met een achtergrond vol bakkerstradities en een hart dat verlangde naar een opvolger, vond Jan zijn mentor in deze krakende, met meel bedekte man.En: With a background full of baking traditions and a heart that longed for a successor, Jan found his mentor in this creaking, flour-covered man.Nl: Opa Karel liet Jan zien hoe hij van simpele ingrediënten ware meesterwerken kon maken.En: Grandpa Karel showed Jan how to create true masterpieces from simple ingredients.Nl: De gehaakte welkomsmat van de bakkerij werd een symbool van hun gedeelde passie en toewijding.En: The bakery's crocheted welcome mat became a symbol of their shared passion and dedication.Nl: De dagen gingen voorbij, gevuld met de zoete geur van versgebakken brood en de warmte van het deeg tussen zijn vingers.En: The days passed, filled with the sweet smell of freshly baked bread and the warmth of the dough between his fingers.Nl: Jan werd een kunstenaar van smaken, en de mensen van Amsterdam begonnen zijn brood te proeven en zijn lekkernijen te omarmen.En: Jan became an artist of flavors, and the people of Amsterdam began to taste his bread and embrace his delicacies.Nl: Van knapperige stokbroden tot zijdezachte taarten, Jans bakkerij werd een lokale schat, een oase van genot in een wereld van haast en stress.En: From crispy baguettes to silky cakes, Jan's bakery became a local treasure, an oasis of delight in a world of haste and stress.Nl: Maar zoals elk goed verhaal had ook dit verhaal een beproeving.En: But like any good story, this one had a trial.Nl: Jan werd getroffen door tegenslag toen de bakkerij plotseling te maken kreeg met een ernstige schimmelplaag.En: Jan was struck by setbacks when the bakery suddenly had to deal with a serious mold plague.Nl: De dromen van Jan hingen aan een zijden draadje terwijl hij naar de beschimmelde muren keek, gevuld met teleurstelling en wanhoop.En: Jan's dreams hung by a thread as he looked at the moldy walls, filled with disappointment and despair.Nl: Toch, met de onverwoestbare vastberadenheid diep in zijn hart, besloot Jan niet op te geven.En: Still, with the indestructible determination deep in his heart, Jan decided not to give up.Nl: Met de hulp van zijn trouwe vrienden en dorpsgenoten, sloeg Jan terug.En: With the help of his loyal friends and fellow villagers, Jan struck back.Nl: Ze schraapten het besmette deeg weg, repareerden de schade en gaven de bakkerij een frisse start.En: They scraped away the contaminated dough, repaired the damage and gave the bakery a fresh start.Nl: Jan besefte dat dit niet alleen zijn droom was, maar een plek die liefde en hoop uitstraalde naar iedereen die er binnenstapte.En: Jan realized that this was not just his dream, but a place that radiated love and hope to everyone who entered it.Nl: En zo floreerde de bakkerij als nooit tevoren.En: And so the bakery flourished like never before.Nl: En op een dag, terwijl de zonnestralen door de grote ramen van de bakkerij naar binnen stroomden en het aroma van vers gebakken brood de lucht vulde, realiseerde Jan zich dat hij niet alleen zijn passie had nagestreefd, maar ook geluk had gevonden.En: And one day, as the sun's rays streamed through the bakery's large windows and the aroma of freshly baked bread filled the air, Jan realized that he had not only pursued his passion, but also found happiness.Nl: Hij zag de gelukkige gezichten van degenen die zijn brood aten, en wist dat hij de wereld een beetje zoeter had gemaakt.En: He saw the happy faces of those who ate his bread, and knew that he had made the world a little sweeter.Nl: En zo eindigt het verhaal van Jan, een verhaal van moed, doorzettingsvermogen en het volgen van je hart.En: And so ends Jan's story, a story of courage, perseverance and following your heart.Nl: Het is een verhaal waarin een gewone man zijn dromen najagend, uitgroeide tot een meester-bakker, een ware legende in zijn eigen bakkerij in het hart van Amsterdam.En: It is a story in which an ordinary man, chasing his dreams, became a master baker, a true legend in his own bakery in the heart of Amsterdam.Nl: En zijn verhaal leeft voort, als een herinnering aan het feit dat het nooit te laat is om een nieuw avontuur te beginnen en je passie na te streven.En: And his story lives on, as a reminder that it's never too late to start a new adventure and pursue your passion. Vocabulary Words:Amsterdam: Amsterdamcanals: grachtenJan: Janoffice: kantoordreams: dromenheart: hartpassion: passiebaker: bakkermentor: mentorbakery: bakkerijbread: broodflavors: smakentreasure: schathaste: haaststress: stressmold: schimmeldisappointment: teleurstellingdetermination: vastberadenheidhelp: hulpdamage: schadefresh start: frisse startlove: liefdehope: hoopworld: wereldhappiness: gelukfolow your heart: volg je hartcourage: moedperseverance: doorzettingsvermogenlegend: legendereminder: herinneringadventure: avontuur
  21-9-2023
  19:29
 • Laughing in Amsterdam: A Pigeon-Chasing Adventure
  Fluent Fiction - Dutch: Laughing in Amsterdam: A Pigeon-Chasing Adventure Find the full episode transcript, vocabulary words, and more:fluentfiction.org/laughing-in-amsterdam-a-pigeon-chasing-adventure Story Transcript:Nl: In de bruisende straten van Amsterdam genoten Bram en Lotte van een ontspannen fietstocht.En: Bram and Lotte enjoyed a relaxing bike ride in the bustling streets of Amsterdam.Nl: De zon scheen fel aan de helderblauwe hemel, terwijl ze langs de prachtige grachten en historische gebouwen gleden.En: The sun shone brightly in the clear blue sky as they glided past the beautiful canals and historic buildings.Nl: Hun lachende gezichten waren een weerspiegeling van het geluk dat ze vonden in de eenvoudige dingen van het leven.En: Their smiling faces were a reflection of the happiness they found in the simple things in life.Nl: Plots, net toen ze langs een schilderachtige brug kwamen, dook er een ondeugende duif op uit het niets.En: Suddenly, just as they passed a picturesque bridge, a mischievous pigeon appeared out of nowhere.Nl: Met een flitsende beweging rukte de duif de favoriete hoed van Bram van zijn hoofd en vloog ermee weg.En: With a flashing movement the pigeon tore Bram's favorite hat from his head and flew away with it.Nl: Bram wreef geschrokken over zijn kale hoofd en keek met verbazing naar de duif die triomfantelijk rondvloog met zijn geliefde hoed.En: Bram rubbed his bald head in shock and looked in amazement at the pigeon that flew around triumphantly with his beloved hat.Nl: Lotte barstte uit in lachen en riep uit: "Bram, dat was de beste grap ooit!En: Lotte burst out laughing and exclaimed: "Bram, that was the best joke ever!Nl: Die duif heeft je echt te pakken genomen!"En: That pigeon really got you!"Nl: Vastbesloten om zijn hoed terug te krijgen, trapte Bram zo snel als hij kon op zijn fiets en zette de achtervolging in.En: Determined to get his hat back, Bram pedaled his bike as fast as he could and gave chase.Nl: Maar de duif was hem steeds een stap voor, als een ware meester in het ontwijken van zijn achtervolger.En: But the pigeon was always one step ahead, like a true master at evading his pursuer.Nl: Bij elke bocht en elk smal steegje wist de duif Bram te slim af te zijn.En: The pigeon managed to outsmart Bram at every bend and narrow alley.Nl: Het leek wel alsof de duif genoot van het spelletje dat ze speelden.En: It seemed like the pigeon was enjoying the game they were playing.Nl: Terwijl ze door de straten van Amsterdam renden, begon er een menigte om hen heen te verzamelen.En: As they ran through the streets of Amsterdam, a crowd began to gather around them.Nl: Mensen stopten en wezen naar het tafereel dat zich voor hun ogen afspeelde.En: People stopped and pointed at the scene unfolding before their eyes.Nl: Iedereen lachte en applaudisseerde terwijl Bram steeds onhandiger probeerde de duif in te halen.En: Everyone laughed and applauded as Bram tried to catch up with the pigeon more and more clumsily.Nl: Het hele gebeuren werd een bron van vermaak voor zowel de toeristen als de lokale bevolking.En: The whole event became a source of entertainment for tourists and locals alike.Nl: Uiteindelijk, na een heuse hordeloop door een wirwar van fietsen, kwam Bram tot stilstand.En: Finally, after a real hurdle through a tangle of bicycles, Bram came to a stop.Nl: Zijn kleren waren verwilderd, zijn gezicht rood van inspanning en zijn hoed was nog steeds in de klauwen van de ondeugende duif.En: His clothes were disheveled, his face red with exertion, and his hat was still in the clutches of the mischievous pigeon.Nl: Maar ondanks de tegenslag was er een stralende glimlach op zijn gezicht.En: But despite the setback, there was a bright smile on his face.Nl: Lotte kwam lachend naast hem staan en zei: "Bram, je hebt de duif misschien niet kunnen vangen, maar je hebt ons wel laten lachen.En: Lotte came to stand next to him laughing and said: "Bram, you may not have been able to catch the pigeon, but you made us laugh.Nl: Het was een avontuur dat we nooit zullen vergeten."En: It was an adventure we will never forget."Nl: Bram glimlachte terug en realiseerde zich dat het niet ging om het terugkrijgen van zijn hoed, maar om de waardevolle herinnering die ze hadden gecreëerd.En: Bram smiled back and realized that it wasn't about getting his hat back, but about the precious memory they had created.Nl: Ze hadden samen gelachen, plezier gemaakt en genoten van de luchthartigheid van de Nederlandse humor.En: They had laughed together, had fun and enjoyed the lightheartedness of Dutch humor.Nl: Met een tevreden zucht stapte Bram weer op zijn fiets en vervolgden ze hun tocht door de straten van Amsterdam.En: With a satisfied sigh, Bram got back on his bike and they continued their journey through the streets of Amsterdam.Nl: De zon scheen nog steeds fel, de grachten glinsterden en het geluid van lachende mensen vulde de lucht.En: The sun was still shining brightly, the canals were glistening and the sound of people laughing filled the air.Nl: Bram en Lotte omarmden de vreugde en het speelse karakter van het leven, wetende dat de capriolen van een ondeugende duif hun dag hadden opgefleurd.En: Bram and Lotte embraced the joy and playful nature of life, knowing that the antics of a mischievous pigeon had brightened their day.Nl: En zo, terwijl ze samen verder fietsten, wisten ze dat ze altijd zouden blijven lachen en genieten van de kleine, grappige momenten die het leven te bieden had.En: And so, as they cycled along together, they knew they would always laugh and enjoy the small, funny moments that life had to offer. Vocabulary Words:Bram: BramLotte: Lottebike: fietstochtstreets: stratenAmsterdam: Amsterdamsun: zonclear: heldersky: hemelcanals: grachtenhistoric: historischebuildings: gebouwenpigeon: duifhat: hoedhead: hoofdlaughing: lachendejoke: grapchase: achtervolgingmaster: meesterevading: ontwijkencrowd: menigtelaughter: gelachclumsily: onhandigerentertainment: vermaaktourists: toeristenlocals: lokale bevolkingsetback: tegenslagsmile: glimlachmemories: herinneringfunny: grappige
  16-9-2023
  15:24
 • A Rush Hour Miracle: Friendship Found in Bicycle Chaos
  Fluent Fiction - Dutch: A Rush Hour Miracle: Friendship Found in Bicycle Chaos Find the full episode transcript, vocabulary words, and more:fluentfiction.org/a-rush-hour-miracle-friendship-found-in-bicycle-chaos Story Transcript:Nl: In het drukke hart van Amsterdam, waar fietsen praktisch een nationale sport is, speelde zich een verhaal af dat de chaos van de spits perfect weergaf.En: In the busy heart of Amsterdam, where cycling is practically a national sport, a story took place that perfectly captured the chaos of rush hour.Nl: Jeroen, een jongeman met grote haast, racete op zijn fiets door de straat.En: Jeroen, a young man in a big hurry, raced through the street on his bicycle.Nl: Hij slalomde behendig tussen de andere fietsers door, terwijl de klok genadeloos verder tikte.En: He skillfully slalomed between the other cyclists, while the clock ticked mercilessly.Nl: Op datzelfde moment fietste Emma rustig mee in het verkeer, haar ogen strak gericht op haar telefoon.En: At the same time, Emma was cycling quietly in the traffic, her eyes focused on her phone.Nl: Ze was druk aan het chatten met een vriendin en lette totaal niet op haar omgeving.En: She was busy chatting with a friend and was not paying attention to her surroundings at all.Nl: Het was alsof de wereld om haar heen vervaagde in het schermpje van haar mobiele telefoon.En: It was as if the world around her faded into the screen of her cell phone.Nl: Plotseling doemde Jeroen op, als een donderslag bij heldere hemel.En: Suddenly Jeroen appeared, like a bolt from the blue.Nl: Hij zag Emma te laat en schreeuwde om haar aandacht, maar het was tevergeefs.En: He saw Emma too late and shouted for her attention, but it was in vain.Nl: Ze was volledig verzonken in haar chatgesprek en merkte Jeroen pas op het allerlaatste moment op.En: She was completely absorbed in her chat conversation and only noticed Jeroen at the very last moment.Nl: Met een snelle reflex wist Jeroen een botsing te voorkomen door met een indrukwekkende uitwijkmanoeuvre om Emma heen te fietsen.En: With a quick reflex, Jeroen managed to avoid a collision by cycling around Emma with an impressive evasive maneuver.Nl: Hij voelde de windvlaag van zijn actie tegen zijn gezicht toen hij langs haar snelde.En: He felt the rush of his action against his face as he rushed past her.Nl: Emma keek op van haar telefoon en zag net op tijd hoe Jeroen haar net ontweek.En: Emma looked up from her phone and saw just in time how Jeroen just avoided her.Nl: Ze trilde als een rietje en realiseerde zich maar al te goed hoe gevaarlijk haar gedrag was geweest.En: She was shaking like a straw, realizing all too well how dangerous her behavior had been.Nl: Ondertussen was de arme Lars verstrikt geraakt in de zee van fietsen om hem heen.En: Meanwhile, poor Lars had become entangled in the sea of bicycles around him.Nl: Hij was een rustige man die zonder haast zijn weg probeerde te vinden, maar de spits had tot een waar slagveld van fietsende mensen gemaakt.En: He was a quiet man who tried to find his way without haste, but the rush hour had turned into a real battlefield of people cycling.Nl: Lars probeerde wanhopig door de chaos te navigeren, maar hij kon geen millimeter vooruitkomen.En: Lars tried desperately to navigate the chaos, but he couldn't move an inch.Nl: Terwijl Jeroen even verderop tot stilstand kwam om zijn hartslag te laten zakken, zag hij de worsteling van Lars en besloot hem te hulp te schieten.En: While Jeroen came to a stop a little further away to lower his heart rate, he saw Lars' struggle and decided to come to his aid.Nl: Hij bood Lars zijn vrije hand aan en samen vormden ze een klein reddingsteam.En: He offered Lars his free hand and together they formed a small rescue team.Nl: Ze werkten als een goed geoliede machine en baanden zich een weg door de drukke straten van Amsterdam.En: They worked like a well-oiled machine and made their way through the busy streets of Amsterdam.Nl: Uiteindelijk slaagden Jeroen en Lars erin om Lars veilig en wel uit de fietschaos te bevrijden.En: Ultimately, Jeroen and Lars managed to free Lars safely from the bicycle chaos.Nl: Met een opgelucht hart sloegen ze elkaar op de schouders en namen even de tijd om op adem te komen.En: With relieved hearts, they clapped each other on the shoulders and took a moment to catch their breath.Nl: Ze realiseerden zich dat dit avontuur hen had samengebracht, en bedankten elkaar voor de onverwachte hulp.En: They realized that this adventure had brought them together, and thanked each other for the unexpected help.Nl: Emma, die nog steeds een beetje geschrokken was van de bijna-botsing, kwam langzaam naar hen toe gelopen.En: Emma, still a little shaken from the near collision, walked slowly towards them.Nl: Ze bood haar excuses aan voor haar onoplettendheid en beloofde plechtig om voortaan beter op te letten in het verkeer.En: She apologized for her inattention and solemnly promised to pay more attention in traffic from now on.Nl: Met een glimlach op hun gezichten besloten Jeroen, Emma en Lars om samen een kop koffie te gaan drinken.En: With a smile on their faces, Jeroen, Emma and Lars decided to have a cup of coffee together.Nl: Ze spraken af bij het dichtstbijzijnde café, waar ze de gebeurtenissen van die dag met elkaar deelden en al snel goede vrienden werden.En: They met at the nearest cafe, where they shared the day's events and quickly became good friends.Nl: Het komische tafereel in de fietschaos had hun levens met elkaar verbonden op een bijzondere manier, en ze waren vastbesloten om die vriendschap te koesteren.En: The comic scene in the bicycle chaos had connected their lives in a special way, and they were determined to cherish that friendship.Nl: Ondanks de hectische spits wisten Jeroen, Emma en Lars een bevredigende conclusie te vinden voor het centrale conflict in dit verhaal.En: Despite the hectic rush hour, Jeroen, Emma and Lars managed to find a satisfying conclusion to the central conflict in this story.Nl: Ze hadden elkaar geholpen en de angstige momenten van de fietschaos achter zich gelaten.En: They had helped each other and left the anxious moments of the cycling chaos behind them.Nl: En zo eindigt dit verhaal met een warm gevoel van samenwerking en vriendschap, terwijl de stad Amsterdam om hen heen blijft bruisen met fietsende mensen in de spits.En: And so this story ends with a warm feeling of cooperation and friendship, while the city of Amsterdam around them continues to bustle with people cycling during rush hour. Vocabulary Words:Amsterdam: Amsterdamcycling: fietsennational: nationalesport: sportstory: verhaalchaos: chaosrush hour: spitsJeroen: Jeroenyoung man: jongemanhurry: haaststreet: straatbicycle: fietsskillfully: behendigslalom: slalomcyclists: fietsersclock: klokmercilessly: genadeloosEmma: Emmatraffic: verkeerphone: telefoonchatting: chattenfriend: vriendinpaying attention: lette opsurroundings: omgevingworld: wereldscreen: schermpjecell phone: mobiele telefoonbolt from the blue: donderslag bij heldere hemelshouted: schreeuwdeattention: aandacht
  14-9-2023
  17:19
 • Hero of Amsterdam: Protecting Herring & Clogs
  Fluent Fiction - Dutch: Hero of Amsterdam: Protecting Herring & Clogs Find the full episode transcript, vocabulary words, and more:fluentfiction.org/hero-of-amsterdam-protecting-herring-clogs Story Transcript:Nl: In de bruisende stad Amsterdam fietste Maarten door de smalle grachten, genietend van de zon op zijn gezicht.En: In the bustling city of Amsterdam, Maarten cycled through the narrow canals, enjoying the sun on his face.Nl: Hij had net een heerlijk broodje haring gekocht en probeerde wanhopig om er niets op zijn klompen mee te morsen.En: He had just bought a delicious herring sandwich and was desperately trying not to spill it on his clogs.Nl: Het was een moeilijke taak, maar Maarten was vastberaden om zijn haring te beschermen.En: It was a difficult task, but Maarten was determined to protect his herring.Nl: Hij manoeuvreerde behendig door de drukke straten, zijn klompen tikten vrolijk op de keien terwijl hij zijn evenwicht bewaarde.En: He maneuvered nimbly through the busy streets, his clogs tapping happily on the cobblestones as he kept his balance.Nl: Overal om zich heen zag hij toeristen die verbaasd naar zijn klompen staarden.En: All around him he saw tourists staring at his clogs in amazement.Nl: Maarten lachte en zwaaide vriendelijk naar hen.En: Maarten laughed and waved friendly at them.Nl: Hij was trots op zijn traditionele Nederlandse schoeisel.En: He was proud of his traditional Dutch footwear.Nl: Terwijl hij verder fietste, kwam Maarten langs een prachtig grachtenpand met kleurrijke bloemen aan de ramen.En: As he cycled further, Maarten passed a beautiful canal house with colorful flowers on the windows.Nl: Het was een oase van rust in de levendige stad.En: It was an oasis of peace in the lively city.Nl: Maarten stopte even om de geur van de bloemen op te snuiven.En: Maarten stopped for a moment to smell the scent of the flowers.Nl: Het was een zeldzaam moment van sereniteit in zijn drukke leven.En: It was a rare moment of serenity in his busy life.Nl: Plotseling werd Maartens aandacht getrokken door een luid gebrul.En: Suddenly Maarten's attention was attracted by a loud roar.Nl: Hij keek om zich heen en zag een groepje fietsers achtervolgd worden door een briesende hond.En: He looked around and saw a group of cyclists being chased by a barking dog.Nl: De fietsers schreeuwden en trapten zo hard als ze konden, maar de hond bleef dichtbij.En: The cyclists screamed and pedaled as hard as they could, but the dog stayed close.Nl: Maarten, altijd hulpvaardig, stopte met eten en zette zijn klompen stevig op de grond.En: Maarten, always helpful, stopped eating and placed his clogs firmly on the ground.Nl: Hij wist dat hij iets moest doen.En: He knew he had to do something.Nl: Hij zwaaide met zijn armen en riep luid naar de hond.En: He waved his arms and called loudly to the dog.Nl: Het dier keek verrast op, maar vertraagde zijn tempo.En: The animal looked up in surprise, but slowed its pace.Nl: Maarten wist dat hij nu zijn kans had.En: Maarten knew he now had his chance.Nl: Hij sprong van zijn fiets, met zijn broodje haring stevig vastgeklemd in zijn hand.En: He jumped off his bike, clutching his herring sandwich tightly in his hand.Nl: Met al zijn kracht gooide hij het broodje naar de gracht.En: With all his strength he threw the sandwich at the canal.Nl: De hond, afgeleid door het geurige voedsel, sprong in het water om het te pakken.En: The dog, distracted by the fragrant food, jumped into the water to get it.Nl: Maarten rende snel naar de fietsers en hielp hen ontsnappen aan de hond.En: Maarten quickly ran to the cyclists and helped them escape the dog.Nl: De fietsers waren Maarten ontzettend dankbaar en bedankten hem uitbundig.En: The cyclists were extremely grateful to Maarten and thanked him profusely.Nl: Maarten glimlachte en zei dat het niets was.En: Maarten smiled and said it was nothing.Nl: Hij veegde een denkbeeldige pluisje van zijn klomp af, en stapte weer op zijn fiets.En: He brushed some imaginary lint off his clog and got back on his bike.Nl: Terwijl Maarten zijn weg vervolgde, voelde hij een warm gevoel van voldoening.En: As Maarten continued on his way, he felt a warm feeling of satisfaction.Nl: Hij had niet alleen zijn haring kunnen beschermen, maar ook anderen geholpen.En: He could not only have protected his herring, but also helped others.Nl: Hij was een ware held van Amsterdam.En: He was a true hero of Amsterdam.Nl: Aan het einde van de gracht kwam Maarten bij zijn favoriete bankje met uitzicht op het water.En: At the end of the canal Maarten came to his favorite bench overlooking the water.Nl: Hij ging zitten, voelde de zon op zijn gezicht en nam een hap van zijn laatste stukje broodje haring.En: He sat down, felt the sun on his face and took a bite of his last piece of herring sandwich.Nl: Het was een perfecte afsluiting van een avontuurlijke dag.En: It was a perfect end to an adventurous day.Nl: Maarten genoot van het geluid van lachende kinderen, de voorbijvarende boten en het vrolijke getjilp van vogels.En: Maarten enjoyed the sound of children laughing, the boats passing by and the cheerful chirping of birds.Nl: Hij realiseerde zich dat het leven vol kleine geluksmomenten was, als je ze maar opmerkte.En: He realized that life was full of little moments of happiness, if you just noticed them.Nl: En als je toevallig een klomp morst, dan veeg je het gewoon af en ga je door.En: And if you happen to spill a clog, you just wipe it up and move on.Nl: Met een glimlach op zijn gezicht fietste Maarten terug naar huis, wetende dat hij zichzelf weer had overtroffen als de held van Amsterdam.En: Maarten cycled back home with a smile on his face, knowing that he had outdone himself again as the hero of Amsterdam.Nl: En de stad, die altijd in beweging was, bleef draaien op het ritme van zijn klompen.En: And the city, always in motion, kept turning to the rhythm of its clogs. Vocabulary Words:Amsterdam: AmsterdamMaarten: Maartencity: stadcycled: fietstecanals: grachtensun: zonherring sandwich: broodje haringspill: morsenclogs: klompenprotect: beschermenstreets: stratenbalance: evenwichttourists: toeristenamazement: verbazinglaughed: lachtetraditional: traditioneleDutch: Nederlandsefootwear: schoeiselcanal house: grachtenpandflowers: bloemenwindows: ramenoasis: oasepeace: rustlively: levendigescent: geurrare: zeldzaamserenity: sereniteitattention: aandachtroar: gebrulgroup: groepjechased: achtervolgdbarking: briesendedog: hondscreamed: schreeuwdenpedaled: traptenhard: hardclose: dichtbijhelpful: hulpvaardigate: atground: grondwaved: zwaaidearms: armencalled: riepanimal: diersurprise: verrastslowed: vertraagdechance: kansjumped: sprongclutching: vastgeklemdtight: stevigstrength: krachtthrew: gooidedistraction: afleidingjumped: sprongwater: waterescape: ontsnappengrateful: dankbaarthanked: bedanktenprofusely: uitbundigsmiled: glimlachtebrushed: veegdeimaginary: denkbeeldigelint: pluisjebike: fietscontinued: vervolgdewarm: warmsatisfaction: voldoeninghero: heldfavorite: favorietebench: bankjeoverlooking: met uitzicht opwater: watersat: ging zittenbite: haplast: laatstepiece: stukjeperfect: perfecteadventurous: avontuurlijkeenjoyed: genootsound: geluidchildren: kinderenlaughing: lachendeboats: botenpassing: voorbijvarendecheerful: vrolijkechirping: getjilpbirds: vogelsrealized: realiseerde zichlife: levenlittle: kleinemoments: momentenhappiness: geluksmomentennoticed: opmerktehappen: toevalligwipe: afvegenmove on: doorgaansmile: glimlachoutdone: overtroffenmotion: bewegingkept turning: bleef draaienrhythm: ritme
  12-9-2023
  23:28

Meer Onderwijs podcasts

Over Fluent Fiction - Dutch

Are you ready to supercharge your Dutch listening comprehension? Our podcast is the perfect tool for you.Studies show that the key to mastering a second language is through repetition and active processing. That's why each episode of our podcast features a story in Dutch, followed by a sentence-by-sentence retelling that alternates between Dutch and English.This approach not only allows you to fully understand and absorb the vocabulary and grammar but also provides a bilingual support to aid your listening comprehension.But we don't stop there. Research in sociolinguistics highlights the importance of culture in language learning, which is why we provide a list of vocabulary words and a transcript of the audio to help you understand the cultural context of the story. And for your convenience, we also include a transcript of the audio to help you refer back to any parts you may have struggled with.And our podcast is not just for language learners, it's also for travelers or people who want to connect with their roots. Are you planning a trip to Holland, Belgium, or Surinam? Maybe you want to speak Dutch with your family from the Netherlands? Our podcast will give you the cultural and linguistic background to fully immerse in Dutch-speaking countries.Our podcast is based on the latest research in linguistics, sociolinguistics, psychology, cognitive science, neuroscience, and education to provide the most effective method for mastering Dutch listening comprehension. Don't miss this opportunity, give our podcast a try and see the results for yourself.Verbeter je luistervaardigheid in het Nederlands met onze verhalen vandaag!
Podcast website

Luister naar Fluent Fiction - Dutch, Een Beetje Nederlands en vele andere stations van over de hele wereld met de radio.net-app

Fluent Fiction - Dutch

Fluent Fiction - Dutch

Download nu gratis en luister gemakkelijk naar radio.

Google Play StoreApp Store

Fluent Fiction - Dutch: Podcasts in familie